ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Α.Φ.Μ.:094253330
Μ.Α.Ε.:64891/3/Β/07/83
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Μεγαρέων
Διεύθυνση:ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Τ.Κ. 19100
Τηλέφωνο:2105560141
Email:potioudis@gmail.com